top of page

Opgeofferd bedrag gesteld op historische kostprijs

Bart van Miert

24 januari 2022

A-G Wattel concludeert dat het opgeofferd bedrag bij ontstaan belastingplicht moet worden gesteld op de historische kostprijs van de deelneming.

Samenvatting

A-G Wattel acht de gewone waarderingsvoorschriften niet van toepassing bij het bepalen van het opgeofferd bedrag. Het opgeofferd bedrag is een autonoom begrip en geen openingsbalansgrootheid, maar een extra-comtabele grootheid die buiten de gewone waarderings- en verliesbepalingsregels om wordt bepaald.

Het opgeofferd bedrag moet bij aanvang van de vennootschapsbelastingplicht dan ook worden gesteld op de historische kostprijs van de deelneming en niet op de openingsbalanswaarde c.q. de waarde in het economische verkeer bij het ontstaan van de belastingplicht.

bottom of page