Strikt criterium voor MIA en Vamil

De Hoge Raad bevestigd de uitspraak van het hof en oordeelt hiermee impliciet dat uit de wet- en regelgeving volgt dat voor de toepassing van de MIA en Vamil een strikt criterium wordt gehanteerd.

Bart van Miert

15-10-2021

Image-empty-state.png

Winsttoerekening

Franse SE met Nederlandse v.i. die NL-target overneemt tegen door SE uitgegeven aandelen en converteerbare obligaties (ORAs). Emissiekosten aandelen en ORAs toerekenbaar aan de v.i.? Of orgaankosten eigen aan rechtsvorm? Winsttoerekening ex art. 7(3) OESO-Modelverdrag 1963; Aftrekweigering in strijd met discriminatieverbod in art. 25(4) Verdrag Fr-NL of met de vrijheid van vestiging?

A-G Wattel (ECLI:NL:PHR:2021:769)

17-09-2021

Image-empty-state.png

Renteaftrek

Weigering rente-aftrek intra-concernlening; art. 10a Wet Vpb; Implicaties Italiaanse Telecom-arrest HR BNB 2016/197 voor latere jaren, na reorganisatie; EU-vrijheid van vestiging? Betekenis van HvJ X BV en X NV en HvJ SCA Group Holding voor per-element-toepassing fiscale eenheid. Implicaties HvJ C-484/19 Lexel AB

A-G Wattel (ECLI:NL:PHR:2021:780)

17-09-2021

Image-empty-state.png

Afdekken valutarisico

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de USD-lening strekt tot afdekking van een valutarisico dat met de deelneming wordt gelopen. Het verzoek als bedoeld in art. 13, lid 7, Wet VPB 1969 is onterecht afgewezen.

Rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2021:9742)

17-09-2021

Image-empty-state.png

Geruisloze terugkeer

De Hoge Raad oordeelt dat de BV die ongeveer 1.100 garageboxen en 57 bedrijfsruimten in elf plaatsen in Oost-Nederland verhuurt met een gezamenlijke waarde van ongeveer € 10.000.000 met behulp van meerdere werknemers drijft geen onderneming.

Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2021:1321)

17-09-2021

Image-empty-state.png

 Het laatste fiscale   nieuws.