top of page

Houd rekening met mogelijke bronbelasting

Heeft u een internationale bedrijfsstructuur? Wordt hierbij rente en/of, royalty en/of dividend betaald? Onderzoek dan of de invoering van de bronbelasting u vanaf 1 januari 2021 en/of vanaf 1 januari 2024 raakt.


De regering voerde per 1 januari 2021 een bronbelasting in op rente en royalty’s. Vanaf 2024 kunnen dividenden mogelijk ook onder diezelfde bronbelasting gaan vallen. De bronbelasting komt onder andere aan de orde, wanneer een Nederlandse rechtspersoon een royalty of rentebetaling doet aan een andere rechtspersoon in een laagbelastende jurisdictie. In dat geval moet de Nederlandse rechtspersoon per 1 januari 2021 bronbelasting inhouden op die betalingen. Er geldt hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geval dat een naheffingsaanslag bronbelasting niet of niet-volledig is betaald.


Beoordeel of u met de bronbelasting te maken krijgt. Hierdoor voorkomt u ongewenste verrassingen achteraf.”

In het kort.


Heeft u een internationale bedrijfsstructuur en doet u rente- en/of royalty- en/of dividendbetalingen? Beoordeel dan of bronbelasting moet worden ingehouden vanaf 1 januari 2021 (voor rente- en/of royaltybetalingen) en/of (mogelijk) vanaf 1 januari 2024 (voor dividenden).

Wij adviseren u graag.


Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via hello@vanmiert.tax of 013 - 737 03 21.


28 weergaven

Comments


bottom of page